krajky
  karla
  klusoňová

   Výstava paličkované krajky
   v Uhříněveském muzeu 6. 10. - 22. 10. 2006


Krajkářka své jubileum oslaví výstavou


OPAVA (mk) – Hlavně prací, ale také výstavou se chystá své „kulaté“ životní jubileum oslavit autorka originální paličkované krajky Karla Klusoňová.

Její dílka a díla by zájemci nalezli v Evropském domě, zdobí papežskou rezidenci ve Vatikánu, jako exponáty byly vystaveny v Mezinárodním muzeu krajky v německém Nordhalbenu...

Paličkovat jsem začala právě před třiceti lety jako naprostý samouk. Nadchlo mě to a dařilo se mi,“ vzpomíná na své začátky rodačka z Chomutova, která však dlouhá léta žila a pracovala v Opavě. Do Opavy se ostatně po zhruba deseti letech před časem zřejmě natrvalo vrátila. Kromě úspěchů a ocenění na nejrůznějších výstavách a soutěžích může Karlu Klusoňovou, jinak vystudovanou chemičku, blažit jedna nepřehlédnutelná stopa. Jako lektorka vychovala na Opavsku více než stovku nadšenkyň, které se paličkované krajce věnují jako svému velkému koníčku. „Některé krajce stejně jako já propadly a některé pokračují v mých lektorských stopách,“ s úsměvem přiznává jubilantka.

Velmi brzy opustila folklorní a tradiční motivy a začala tvořit podle vlastních návrhů, které se nevyhýbaly ani abstrakci. „Její krajky jsou jako utkané ze snů a vánků,“ chválí četní návštěvníci výstav. „Instalace krajek na přírodní materiály využívají kontrastu elementárních přírodních prvků a mimořádně složité paličkované krajky,“ hodnotí výtvarný kritik Miloš Hudec.

Je pravda, že originalitu svých výtvorů výtvarnice ještě umocňuje neobvyklým spojením. Jednou je to dřevo, jindy stromová kůra, v jiných případech sklo nebo kámen. „Na výstavě skupiny X v rámci Bezručovy Opavy, která bude zahájena 13. září 2006, představím v premiéře tři práce z nového cyklu „Dospívání“. Tématem mi tentokrát bylo spojení krajky s kovem,“ říká Klusoňová.

Ke svému životnímu jubileu však připravuje autorskou výstavu v muzeu v Praze Uhříněvsi. Potrvá od 6. do 22. října 2006 a vystaveny by měly být tradiční krajky, ale také krajky ve spojení s břidlicí nebo pařezy, včetně úplně nových krajek kombinovaných s kovem. Celkem si budou moci návštěvníci prohlédnout na padesát exponátů, mezi nimiž nebude scházet ani klasická krajka ve formě prostírání. „Zajímavý bude také vánoční strom, na kterém bude osmdesát krajkových ozdob,“ uzavírá krajkářka.Krajka v přírodních motivechKarla Klusoňová, 23.10. 2003 – 17. 3. 2004, výstavní síň
Námět, scénář, realizace - M. Frank
Vybrané soubory originálních krajek, zaměřené na přírodní motivy a vánoční motivy z autorčiny dílny 
Recenze

Krajka s motivy přírody v Arboretu Nový Dvůr

Bohaté sbírky dřevin arboreta uchvátily a nadchly již mnoho návštěvníků, kteří tu hledali inspiraci pro svoji uměleckou činnost. Z těchto reminiscencí vznikla v arboretu již řada zajímavých akcí, setkání a neformálních návštěv, ale především výstav našich i regionálních umělců. Jejich řada je předlouhá, když si představíme, že se v arboretu vystavují umělecká díla od r. 1960. Převládaly sochařské výstavy, výstavy obrazů, keramiky, dřevořezby, skla a jiných.


Tentokrát máme vzácnou příležitost přivítat v arboretu krajkářku paličkovaných krajek paní Karlu Klusoňovou, absolventku Opavské výtvarné školy, kde studovala již jako hotová krajkářka a odkrajkovala si zde své významné nadání v jiných oborech.

K. Klusoňová, rodačka z Chomutova, není v Opavě poprvé. Působila zde řadu let, zabývala se rovněž rozsáhlou lektorskou činností, má po světě mnoho svých žákyň, některé jsou aktivními členkami i v Klubu opavských krajkářek, který založila. V roce 1996 připravila v Domě umění velkou samostatnou výstavu v pořadí již druhou. Vystavovala rovněž v opavském muzeu v Památníku Petra Bezruče, který zdobí i její krásná krajka stužkonosky modré, která je majetkem muzea. Vzácný host arboreta K. Klusoňová je rovněž členkou skupiny „X“ opavských umělců, se kterými vystavuje. Paličkovanou krajku autorka také vystavuje a za dobu její činnosti vytvořila úctyhodnou řadu výstav v Čechách, hlavně na Moravě, ale také např. v Německu. V roce 1995 připravila a úspěšně zrealizovala krajkový dar pro papeže Jana Pavla II.

I když dnes většina krajkoví pochází ze strojové výroby, ruční paličkovaná krajka patří stále ke kulturnímu bohatství a tradicím krajkářského umění, ke kterému se autorka výstavy hlásí aktivní prací, spoluprací s mnoha umělci a předáváním zkušeností. Z této rozsáhlé činnosti čerpá inspiraci a tříbí vkus pro svá díla. Hlavní část jejího uměleckého řemesla v paličkované krajce patří inspiraci přírodou, což jak sama autorka potvrzuje, je největším zdrojem energie její tvorby.

Když jsme spolu před rokem domlouvali realizaci této výstavy, netušil jsem, že paní Klusoňová je člověk, který tak silně vnímá přírodní motivy, dovede jimi být nadšen a na dlouhou dobu inspirován. A že vůbec miluje přírodu. Až při našich dalších diskusích o přípravě výstavy a prohlídce prací autorky jsem pochopil, že výstava krajky právě s přírodními motivy by mohla být pro arboretum zajímavým počinem. A zcela přirozeně do arboreta patří. Výstavu tohoto typu jsme zde ještě neměli, která touto formou lidské práce spojuje to, čím nás příroda inspiruje a co vytváří.

Výstava ukazuje možnost si uvědomit a vidět práce autorky, z čiré inspirace přírodou, ve spojení s její vytrvalostí, trpělivostí i nesmírnou dřinou. Vidíme práce, které nesnesou kýč, ani nesouměrnou nadřazeno tvaru, ani přehnaná měřítka velikostí a barev. Příroda je prostě přírodou a krajka pí. Klusoňové, krajkou uvnitř s těmito křehkými přírodními motivy beze zbytku. Krajku uplatňuje v mnohostranném užití, ale i v uměleckém žánru nezůstává jen u „klasické krajky“. K. Klusoňová spíš posledními výstavami dává krajce vyniknout v místech umělecké tvorby dosud netušených. Spojuje svá umělecká díla s kovem, kamenem a velmi zdařile stejně tak s obrazovou tvorbou. Vedle šatových doplňků vysoké umělecké a výtvarné hodnoty najdeme na výstavě krajku na hedvábí, krajkové motivy přírodní v podobě obrazů, ale i krajku ve volném prostoru, zobrazující kompozice nejen plošné, ale i prostorně vícerozměrné. Autorka dala krajce ještě jiné, nové nám laikům dosud netušené dimenze. Inspirující přírodní motivy pomáhají K. Klusoňové zvětšit a rozhojnit témata, nad kterými v jejím provedení člověk rád postojí v zamyšlení a nechává působit tato drobná dílka svým kouzlem, za kterými je vidět pracovitou poctivost řemesla paličkované krajky.

Autorka posouvá krajku od uměleckého řemesla (s mistrnou virtuozitou řemeslného provedení) do prostředí čisté umělecké a výtvarné tvorby. To zcela potvrzuje výstava krajky v přírodních motivech v arboretu, která je připravena veřejnosti v nové výstavní síni skleníkového areálu do konce února 2004.

MIROSLAV FRANK, Arboretum Nový Dvůr
Na výstavě ze snů a vánku…

Ta ulička, kterou jdete z brněnského Zelného trhu stále vzhůru se jmenuje Starobrněnská. Má zvláštní atmosféru. Voní starými časy, historické klima narušuje jen několik ultramoderních domů a prosklených obchodů. Zajdeš do dvora a octneš se v „TIBETU“, vystoupáš do prvního patra a jsi na výstavě architektů…

Zašel jsem do obchodní galerie Sdružení umělců Moravy a Slezska. Kolemjdoucí obdivovali výstavu „Krajky v přírodních motivech“. To si přece nemohu nechat ujít!

Náš region byl s krajkou vždy svázán. Vzpomínám na obdiv, který sklízely krajky paličkované paní učitelkou Netíkovou z Rohatce. To co bylo za výklady na Starobrněnské však bylo zcela něco jiného. Opravdu šlo o „přírodní motivy“.

Krajkářka Karla KLUSOŇOVÁ z Opavy a Prahy (1946) začala paličkovat roku 1975 a již za dva roky si odnesla z výtvarné soutěže v Ostravě II. cenu.

Brzy se jí podařilo odpoutat od folklorních motivů a technik. Dnes krajky aplikuje na stromovou kůru, kusy dřev, volí konkrétní i abstraktní témata. Dnes je najdete v Evropském domě, zdobí rezidenci papeže ve Vatikánu, jsou v Mezinárodním muzeu krajky v německém Nordhalbenu…

Její instalace krajek na přírodní materiály využívají kontrastu elementárních přírodních prvků a mimořádně složité paličkované krajky. Snad výtvarníci a umělečtí teoretici budou jejím dílem ovlivněni natolik, že krajka „bude mít svou vlastní estetickou teorii“.

Dílo krajkářky Karly Klusoňové si nenechejte ujít. Je mimořádné a objevné. 

Miloš HUDEC   Vyňato z internetových novin Brna duben 2004


vyznání | výstava v Opavě | napsáno | ocenění

Zpět na galerii