Výstava
Kanada
Toronto
Niagara
U Indiánů
Sever Ontaria
Krajanské noviny


Kniha pro návštěvníky
prosím o písmenkaNa sever od Toronta


Balm beach
Provincial Park
Frensch river
Toulám se
Georgian bay
Parry Saund


Paní Hanka, která se mi velmi věnovala, mě ukázala kus nádherné země na severu provincie Ontario. Z Toronta rovnou na sever asi 300 km je pobřeží Georgian Bay, zátoky Huronského jezera. Přes krásné městečko Parry Saund se lodí dá plout podél pobřeží až k Provincial Parku. Některé tyto lokality jsem umístila na samostatné stánky. Na této stránce můžete nahlédnou do krajiny plné bažin, mokřin, jezer a řek. Podíváme se do zátoky s modrou volavkou, bobrem, milionem leknínů a nádherných „kardinálů“. Základnu nám poskytla hacienda paní Hanky Novak.Lekníny kvetly všude. Kousek od silnice, v lagunách, mezi skalami.

Do laguny jsme se dostali loďkou „Blue Heron“, v závěsu s kanoí. Tam jsme bobrovi překročili jeho připravované hnízdiště a v bahně jsme se brouzdali ke skalám. Tam na nás zíral blue heron, tedy modrá volavka. Snažila jsem se ji zachytit Canonem. Bobr nám neuplaval a rudé květy „kardinálky“ rozkvetly.Do laguny jsem se ještě vrátila v srpnu a cesta z Toronta i pobyt v přírodě mě opět nadchl. Tentokrát jsem po jezeře proplouvala na malé loďce a mohla fotit pobřeží, západ slunce i vycházející měsíc.Zvěř, ptáci i ten bobr možná viděli člověka poprvé. V Kanadě jsou obrovské přírodní plochy, kam člověk zavítá jen vzácně. Proto snad v těchto zeměpisných šířkách vůbec nejsou ochránci přírody, protože ta si to vyřeší všechno sama.


Na jezeře jsme se pak v podvečer jeli podívat na obydlí postavená na březích ostrovů a pobřeží.
Největším problémem z mého úhlu pohledu je asi klesání hladiny celého Huronského jezera. Jedná se už o desítky cm asi proto, že velice stoupá spotřeba vody pro technologické procesy výrob.
V lese také rostly houby, které dokreslovaly ráz pobřeží.Také jsem chtěla vidět západ slunce. Jely jsme s Hankou k přejezdu a pak šly po kolejích. Projely dva náklaďáky, měly až 90 vagonů naložené železem a kontejnery. Všude je rovina a tak měly pěknou rychlost. Chtěla jsem na kraj lesa, ale Hanka mě varovala. Denně tam chodili medvědi pro odpadky a do lesa mimo osídlených pobřeží se všichni báli.


Západ slunce jsem stihla, nafotila a dělím se s vámi. Ještě jsem na zpáteční cestě vyfotografoval dramatický západ na jezeře a vycházející měsíc. To už vonělo maso připravované na ohni na břehu kouzelného jezera s tisíci ostrovů.Na břehu se našlo mnoho romantických míst, která v plném slunci ani tak nevypadala.Toronto    Niagara    U Indiánů    Sever Ontaria     Na cestách    Kultura            NAHORU           další stránka

Galerii