Výstava
Kanada
Toronto
Niagara
U Indiánů
Sever Ontaria
Krajanské noviny


Kniha pro návštěvníky
prosím o písmenkaU Indiánů


Balm beach
Provincional Park
Frensch river
Toulám se
Georgian bay
Parry Sound


Indiánské rezervace jsou rozesety na břehu Georgian Bay, zátoky Huronského jezera. Kanadská vláda poskytuje všem Indiánům žijícím v těchto rezervacích finanční kompenzaci za půdu, která jim patřila a dnes ji využívá stát. Další rezervace jsou i v jiných provinciích, ale ty jsem nenavštívila.

Na sever od Parry Sound je také Francouzská řeka, po které Indiáni pluli z vnitrozemí do zátoky, kde směňovali své úlovky, ale také se plavili k misionářům. Jednu misionářskou vesničku a následně i MARTYRS´ SHRINE - Svatyni mučedníků vám chci přiblížit.


Osada „Svatá Marie“ byla založena v r. 1639 na území Indiánů (též zvaných Huronů) Wendat francouzskými misionáři. Měla sloužit jako místo spočinutí Francouzům a také věřícím Huronům býti osadou bezpečí. Mimoto byla vesnička representací francouzské kultury ze středu území Nová Francie. Pro misionáře bylo velmi důležité žít nezávisle, přičemž Huroni byli ochotni se podělit o své zkušenosti a znalosti přírody s těmito Evropany. Francouzi založili osadu a do ní přivezli na kanoích svůj dobytek z Québecku. Vesnička byla ohrazena vysokými kůly, vlastně kmeny bříz, měla i své stavby. V r. 1648 žilo 20% všech francouzských přistěhovalců ve „Svaté Marii“. Navenek se toto společenství jevilo jako nejlépe uspořádané. Přesto odlišnost obou kultur přinášela denodenně nové a nové konflikty. Nemoce jako chřipka, spalničky, neštovice byly pro Indiány smrtelné. Proto se stále znovu rozhořívaly staré konflikty mezi kmeny Wendatů a Irokesů.

Osada si byla soběstačná. Byla rozdělena na části misionářů a Indiánů. Měli vlastní hospodářství, chovali ryby, dobytek, zpracovávali vlnu, kůži. Měli vlastní sýpky s bohatstvím úrody na minimálně 3 roky. Pěstovali brambory, fazole, hrách, kořenovou zeleninu. Rýži neměli. Měli drůbeží a prasečí farmu. Jedna ze staveb sloužící Francouzům byla společenská, prostor kde se vzdělávali, poslouchali kázání svých kněží, ale také se učili řeči Indiánů. Byla zde i kuchyň a jídelna. Vařilo se jen ze zeleniny, obilí bylo mleto pro chléb a z toho mála masa se vařili polévky a eintopfy. Další stavbou byla kaple, vystavěná v evropském stylu, kde se scházeli věřící. Den začínal ve 4 hodiny ráno modlitbou. V hospodářské budově pracovali Francouzi s dřevěným a kovovým nářadím, kdežto Indiáni s nářadím z kostí, kamene nebo ze dřeva z lesa. Další stavbou byla dílna. Zde se všechno vyrábělo ze dřeva. Stoly, židle, postele, nádobí. V kovárně se kovaly kovové předměty. Železo bylo importováno z Francie a mělo vysokou cenu. Byla zde krejčovská a obuvnická dílna. V objektu oplocené osady se nacházejí i mnohé kamenné základy, je možné si prohlédnout důmyslně vedený vodoteč i pilu, kde se velmi těžce pracovalo při stavbě celé vesničky. Ty kanály vody přiváděné z jezera byly zajištěny proti vplutí kanoí vetřelců zajímavými spády. Celou vesnicí protékala voda tak, aby byla k užitku a i následně odváděla vodu odpadní.

V indiánské části v kostele Sv. Josefa byl prostor pro Indiány a nevěřící. Zde přebývali i Indiáni, kteří přicházeli na návštěvu. Francouzi byli velice vstřícní a snažili se překlenout obrovské rozdíly kultur Indiánů a jezuitů. Vedle kostela je hřbitov, kde jsou ostatky Indiánů i jednoho Francouze. Stavba v typickém Wendat stylu byla přístřeškem pro všechny rodinné příslušníky a věřící poutní soukmenovce. Přesto potulní Indiáni sídlili v týpí.

V osadě se pěstovaly byliny a samozřejmě tu byla i apotheka. Upřednostňovala se máta, šalvěj, timián, řebříček. Doktor léčil Francouze i nemocné Indiány. Za nižším oplocením byl vymezen prostor pro nevěřící. I když Indiáni byli velice tolerantní k různým směrům víry, přesto docházelo k napětí mezi věřícími a bezvěrci.

Navštívila jsem kuchyni. Mladý skutečný Indián mi předvedl jak opravdu s kamínky v tobolce rozdělá oheň. Vyzkoušela jsem psát husím brkem a přírodní barvou, udělala z parafínu svíce, prohlédla špejchar a vlezla do týpí.

V červenci 1648 napadli Irokesové vesnici. Jeden z jezuitů otec Daniel a mnoho Wendatů přišlo o život. O rok později byli dva kněží a dalších 100 Wendatů chyceno, zajato a usmrceno. Ti co přežili se rozutekli do všech světových stran. V nadcházejícím pozdním jaru sami zapálili „Svatou Marii“ a se stany a kanoemi se přeplavili na Christian Island – Ostrov sv. Josefa a založili Marii II. Po tuhé zimě a vyhladovění se jezuité i Indiáni rozhodli Marii II. opustit. V doprovodu asi stovky věřících Wendatů se jezuité v r. 1650 vrátili do Québecku. Brzy tráva přerostla pozemek Huronů a s ním i trosky „Svaté Marie“ i s Hurony.Toronto    Niagara    U Indiánů    Sever Ontaria     Na cestách    Kultura            NAHORU           další stránka

Galerii